Micropiloți

Micropiloți

Asemănător cu piloții, micropiloții se execută atunci când este necesară executarea de fundații în adâncime, deoarece straturile superficiale ale terenului nu posedă suficientă capacitate portantă pentru absorbția de încărcări transmise de o structură construită la suprafață. Prin urmare, micropilotul este definit ca un foraj cilindric de diametru mai mic de 300 mm care este întărit prin introducerea de armătură metalică formată din bare de oțel striat sau tuburi cilindrice, lăsând ansamblul introdus în mediu printr-o injecție sub presiune de o suspensie de ciment sau mortar.

Micropiloții sunt de obicei utilizați în zonele în care nu este posibil să se execute piloți convenționali, fie prin dificultăți de acces precum și din alte cauze care ii împiedică utilizarea.

Micropiloții pot fi clasificați în funcție de sistemul de injecție în:

  • Injecția unică globală (IU): este efectuată o dată cu umplerea perforatiei la presiune scăzută printr-o conductă ce ajunge până la fundul găurii;
  • Injecția repetitivă (IR): Anterior se realizează o injecție de tip IU și ulterior se injecteaza în mai multe etape și prin diferite puncte întotdeauna de la gura forajului;
  • Injectare repetitivă selectivă (IRS): Totul se face precum în situația IR, dar cu diferența că injectarea este executată în fiecare dintre valvele din zona bulbului de un obturator, permițând controlul presiunii și volumului atins în fiecare fază de injectare.

Micropilotarea este o tehnică din ce în ce mai răspândită și utilizată în domeniul lucrărilor civile, iar cele mai frecvente sunt:

  • Elementele de fundare ale structurilor noi (calculate la compresiune, la întindere și încovoiere);
  • La baza fundațiilor existente, sau extinderi a structurilor sau pentru a opri alunecări de teren;
  • Elemente de izolare, realizând micropiloți discontinui pentru executarea de subsoluri sau stabilizarea taluzurilor (calculat de obicei la întindere);

Umbrele de micropiloți pentru guri de tuneluri.