REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERA-CURTICI-SIMERIA

REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERA-CURTICI-SIMERIA, PARTE COMPONENTA
A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULATIA TRENURILOR CU

VITEZA MAXIMA DE 160 KM/H
TRONSONUL 2: KM 614 GURASADA
SUBTRONSONUL 2A JETGROUTING

 

În cadrul proiectului de Reabilitarea liniei C.F. Frontiera

Curtici-Simeria, parte componenta a coridorului Pan- European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h Ttronsonul 2 Gurasada subtronsonul 2A s–au prevăzut realizarea a 6 campuri de consolidarea a
terenului prin coloane de tip Jet Grouting. Patru dintre campuri sunt pentru 4 culei aferente a doua poduri peste raul Mures iar restul de 2 sunt pentru
consolidarea unor zone mai vaste, in functie de recomandariile studiilor geotehnice realizate.

 

Reabilitarea solului a fost necesara datorita destinatiei acestei lucrari, respectiv creerea unei lini de cale ferata pentru circulatia trenurilor cu viteze de 160 km/h. Astfel in anumite zone in care tipul solului este unul
necoeziv fin sub apa, datorita vibratiilor produse de circulatia trenurilor, are loc un fenomen de lichefiere al solului ceea ce ar conduce la aparitia de denivelari sau deviatii ale linilor CF peste valorile accepabile.
Acest lucru poate conduce la derapaje ale trenurilor sau impunerea unor restrictii de viteza pe anumite tronsoane fapt inacceptabil in cadrul proiectului. Astfel propunerea proiectantului de infrastructura a fost
crearea unor campuri de coloane realizate prin tehnologia Jet Grouting in aceste zone si la culeile aferente a doua poduri peste raul Mures.

 

Jet Grouting (JG) constă în injectarea unei solutii de apa- ciment cu presiuni foarte mari (între 200 și 600 atm <<400 atm in cazul de fata>>) prin duze înguste (1-4 mm). Jetul de apă care rezultă are o viteză foarte mare și acționează ca un corp solid ce transferă o energie concentrată foarte mare. Această energie poate fi ajustată prin schimbarea dimensiunilor duzelor sau a debitului. Utilizând această tehnică sunt construite coloane „soilcrete” (pământ cimentat), ale căror dimensiuni depind de condițiile terenului. Aceste coloane sunt executate să atingă rezistența și permeabilitatea proiectată. JG poate fi utilizată pentru îmbunătățirea caracteristicilor pământurilor, pentru susținerea fundațiilor existente, pentru a etanșa fundul excavațiilor, etc. Lucrarile de consolidare s-au efectuat cu ajutorul a 8 instalatii de pompare-forare-injectare compuse din: grup pompare, silozuri depozitare ciment, miniexcavator, 1-2 sonde de forare- injectare, si alte insalatii auxiliare.

 

Cantitățile și valoarea de lucrări executate:
Specialitate:
˖ Coloane de tip jet grouting (d=1m; Presiune=400atm; Ddiuza=5.5mm; lcoloana=6~12m; Nrcol=6900buc ; ltot jet=42.000m)
Valoare totală: 2.000.000€

map
jet grouting
jet grouting
jet grouting plant sonaco