AUTOSTRADA ORĂȘTIE-SIBIU LOT 4 – KM. 65+965 – KM. 82+070 LUCRĂRI CONSOLIDARE KM 73+673

În cadrul proiectului de Autostradă A1, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România, prin C.N.A.D.N.R., a prevăzut construirea unui nou tronson de 17 km, între orașele Sibiu și Orăștie, pentru continuarea autostrăzii existente, de ocolire a orașului Sibiu. Firma care a câștigat această lucrare a fost Asocierea dintre Astaldi – Euroconstruct- Astalrom. Acest tronson, la km. 73+673, avea o pantă instabilă de mari dimensiuni. S-a considerat ca soluție oportună, în progresie descendentă, ușurarea greutății evacuând aproximativ 300.000 m3 de pământ și realizarea de lucrări de consolidare cum ar fi, pereți de micropiloți la vârf, pereți mulați continui și Soil Nailing pe toată zona afectată. Stratificația terenului a fost alcătuită din nisipuri fine cu straturi alternante de argile și marnă în zonele laterale. Terenul a permis forarea în mediu uscat ale celor 3 linii de pereți mulați. S-au folosit macarale de mare tonaj prevăzute cu cupe Kelly și macarale auxiliare pentru menținerea platformelor și a taluzurilor existente. Împingerea terenului asupra pereților mulați a fost compensată prin executarea de ancoraje definitive cu bare diwidag și cu injecții IRS. Pe toată fața versantului au fost realizate lucrări de Soil Nailing și drenuri cu echipamente al căror randament mare ne-a permis să îndeplinim termenele stricte impuse, având în vedere urgența șantierului. Cantitățile și valoarea de lucrări executate: Specialitate: ˖ Pereți mulați (g=0,8m, lmax=24m, c=15.000m2) ˖ Soil Nailing (Ø =100mm, lmax=18m, c=30.000ml) ˖ Drenuri (Ø =100mm, lmax=15m, c=7.500ml) ˖ Ancore definitive cu bară IRS (Ø=120mm, lmax=28m, c=8.000ml) Valoare totală: 2.000.000 €