AUTOSTRADA ORĂȘTIE-SIBIU LOT 4 – KM. 65+965 – KM. 82+070 TUNEL ARTIFICIAL – KM. 72+400

În cadrul proiectului de Autostradă A1, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România, prin C.N.A.D.N.R., a prevăzut construirea unui nou tronson de 17 km. între orașele Sibiu și Orăștie, pentru continuarea autostrăzii existente, de ocolire a orașului Sibiu. Firma care a câștigat această lucrare a fost Asocierea dintre Astaldi – Euroconstruct – Astalrom. Acest tronson prevede un tunel artificial executat prin protecția cu pereți continui ce servesc la susținerea taluzurilor existente în ambele părți. Tunelul are o lungime de aproximativ 350m, iar stabilizarea ansamblului s-a obținut cu ajutorul elementelor structurale: stâlpi-piloți centrali, placă superioara și radier general. Sistemul constructiv folosit a fost Cut&Cover, adică se execută pereții mulați laterali și stâlpii-piloți centrali de la cota superioară a tunelului. Ulterior se realizează placa superioara, urmată, odată finalizată aceasta etapă, de excavarea în mină pentru executarea radierului. Stratificația terenului a prezentat mai multe tipuri de argile (albastre și galbene), iar în straturi mai adânci marnă cu duritate mare. Pereții s-au realizat cu macarale de mare tonaj prevăzute cu cupe tip Kelly, fiind necesară înainte execuția forărilor de decompresie pentru facilitarea forării. În zona de tunel artificial, protecția cu pereți la ambele guri de tunel s-a realizat prin ancorări definitive cu injecții IRS cu bare diwidag pentru a răspunde împingerii terenului. Pentru finalizare, s-au realizat lucrări de torcretare a fețelor văzute a pereților mulați și a stâlpilor-piloți cu pompe de torcret furnizate de către client. Cantitățile și valoarea de lucrări executate:
  • Specialitate: Pereți mulați forați fără sprijinire, în uscat (g=1m, lmax=22m, c=10.000m2)
  • Barrette forați cu noroi bentonitic (g=1m, lmax=25m, c=4.500m2)
  • Ancore definitiv cu bară IRS (Ø =120mm, lmax=26m, c=1.200ml)
  • Spritz beton (c=8.000m2)
  • Valoare totală: 1.200.000€