ÎNCERCARE TENSIONARE ANCORE PREALABILĂ REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV- SIMERIA

În zona Transilvaniei, între orașele Sighișoara și Daneș, este prevăzut un tunel feroviar, în cadrul proiectului de reabilitare a linei actuale. Proiectul, susținut de către S.N.C.F.R., are obiectivul de a realiza o linie de cale ferată de 160km/h. A fost adjudecat de asocierea dintre firmele FCC – Alpine –Azvi – Straco, fiind prevăzut la ieșirea din galerie în sensul spre Daneș, a unui tunel artificial cu pereți din piloți de Ø1200 mm pe ambele părți, susținuți la partea superioară cu un reazem metalic, iar la partea inferioară cu ancorări pretensionate. Obiectivul intervenției noastre a fost executarea a 4 ancoraje cu adâncime între 30 și 34m și Ø150mm, armate cu 3 cabluri de oțel de 0,6” (fptk=1.860N/mm2), cu o tensiune de lucru (utilă) de calcul de 30 si 40tf, injectate cu diferite tipuri de injecții (IU, IR, IRS). Ulterior, după ce laptele de ciment a făcut priză, s-a trecut la analizarea comportamentului său și determinarea ruperii prin smulgere a bulbului pentru stabilirea aderenței reale sol/ bulb și lungimile definitive ale ancorajelor construcției. S-au respectat indicațiile normativei SR EN 1537 din Iulie 2004. Stratificația terenului prezentă o alternanță de zone argiloase și zone nisipoase, nivelul apei din pânza freatică fiind la cota de -4,00m. Încercările și-au atins scopul pentru care au fost solicitate, ancorajele ajung la punctul de rupere, oferind posibilitatea departamentului de inginerie și a proiectantului de alegere a deciziei celei adecvate în funcție de nivelul de încărcări proiectate asupra pereților de piloți. Cantitățile și valoarea de lucrări executate: Specialitate:
  • Ancore cu cablu IU și IRS Valoare
  • Totală: 30.000 €