MAGISTRALA 4. RACORD 2. PARC BAZILESCU-STRĂULEȘTI. LUCRĂRI DE TUNEL, DESFACERI ȘI REFACERI SUPRAFEȚE, ILUMINAT

În cadrul proiectului de construcție al Magistralei 4, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din Romania a prevăzut construirea lucrărilor de construcții, tunel, galerie, stații, depou, terminal multimodal și instalațiile aferente racordului Parc Bazilescu – Străulești. La intrarea TBM-ului în fiecare din cele trei stații au fost prevăzute zone consolidate prin intermediul injecțiilor verticale, cu scopul de a evita ruperile de teren și de a mări capacitatea portantă. Tehnica folosită constă în injectarea secțiunilor de foraj de lungime variabilă (0.25 m – 1 m), începând de la limita inferioară a forajului (metoda în extracție). Odată completată perforarea, se introduce în foraj tubul manșetat (tub din PVC prevăzut cu așa zise valve dispuse uniform la intervale regulate, 1-3 / m). Succesiv forajul este umplut cu un amestec de rezistență slabă (teacă), ce are rolul de a nu permite amestecului de injecție refularea la suprafață pe lângă pereții forajului, facilitând astfel dispersia uniformă a acestuia în terenul ce trebuie consolidat. După ce teaca a atins rezistența necesară (aproximativ o zi) se începe injectarea valvelor prin intermediul unui obturator dublu (paker), astfel amestecul de injecție deschide valva, rupe teaca, împrăștiindu-se uniform în teren. Marele avantaj al acestei tehnici este faptul că parametrii (volum de material injectat și presiunea de injecție) sunt controlați în timp real, fapt ce recomandă această soluție tehnică în consolidarea terenurilor din orașe sau zone sensibile. De asemenea, tehnologia permite treceri succesive de amestecuri: de exemplu, se poate utiliza amestec ciment – bentonită pentru prima trecere cu scopul de a umple golurile mari din teren, ca apoi să fie injectat un amestec chimic (silicat) pentru o mai bună penetrare în teren, reușind astfel umplerea golurilor/ spațiilor mici (nisip). Cantitățile și valoarea de lucrări executate: Specialitate:
  • Foraje (lmax=20m, c=12.000ml)
  • Injecții cu amestec ciment-bentonită (lmax=20m, c=6.000m2)
  • Valoare totală: 800.000€