UMBRELĂ DE MICROPILOŢI PENTRU GÂTUIREA TUNELELOR REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA BRAȘOV- SIMERIA

În cadrul proiectului Pan-European Coridor 4 și al planului de investiție în infrastructuri a Ministerului Transporturilor român, prin entitatea S.N.C.F.R., s-a prevăzut reabilitarea linei de cale ferată actuale dintre Brașov și Simeria pentru a atinge o viteză de 160km/h. Pentru aceasta, lucrarea a fost acordată asocierii de firme FCC – Alpine – Azvi – Straco, tronsonul Sighișoara-Coslariu. Acest tronson are 2 tunele, primul fiind amplasat în orașul Sighișoara, în timp ce al doilea este amplasat între acest oraș și orașul Daneș, cu lungimi aproximative de 300m și respectiv 900m. Lucrările realizate de către S.C. SO.NA.CO. S.R.L. însumează la intrarea ambelor tuneluri, execuția de umbrele cu micropiloți cu o adâncime de 15m cu 5o de înclinare și Ø160mm de forare, armate cu tuburi de oțel N80 128×9 mm cu injectări tip IU. Fiecare dintre umbrele are 33 de micropiloți, realizându-se lucrări anterioare pentru trecerea prin piloții de Ø1200mm din care sunt compuse ambele intrări ale tunelului. Stratificația terenului, în ambele zone de lucru, prezintă la bază argile moi. Lucrarea s-a realizat cu echipamente de ultimă generație, prevăzute cu încărcător și manevrabilitate totală, ceea ce a condus la obținerea de bune randamente și nivel de calitate ridicat în execuție. Cantitățile și valoarea de lucrări executate: Specialitate:
  • Umbrelă de micropiloți (Øext=150 mm, l=15m, c=33.000ml)
  • Forări orizontale (buloane) cu fibră de sticlă (Øext=65 mm, l=15m, c=17.200ml)
  • Valoare totală: 1.200.000 €